TotalEnergies øger ambitionen for lagring af CO2 i den danske Nordsø

/
/
/

København, 4. oktober 2022: TotalEnergies har ansøgt Energistyrelsen om en licens til at efterforske mulighederne for CO2 lagring i den danske Nordsø. Ansøgningen dækker et område med formodet geologisk velegnede strukturer, herunder området ved Haraldfeltet samt en tilstødende, vandfyldt geologisk formation. I Haraldfeltet er TotalEnergies allerede i gang med at undersøge muligheden for at lagre CO2 i udtjente olie- og gas reservoirer, inden for rammerne af Bifrost-projektet.

”Det ansøgte licensområde understøtter vores selskabs strategi om at kunne tilbyde kunder transport og lagring af CO2 i en størrelsesorden, der overstiger 10 millioner tons årligt fra 2030”, siger direktør i TotalEnergies Danmark, Martin Rune Pedersen og fortsætter:

”CO2-fangst og lagring er en nøgleteknologi til at reducere emissioner fra en række industrielle sektorer, hvor de ellers er meget svære at komme til livs. TotalEnergies har den fornødne geologiske ekspertise og erfaring med ledelse af storskala-projekter, som vil være afgørende for at udvikle COtransport- og lagringsprojekter”, fortsætter Martin Rune Pedersen.

Med et efterforskningsområde der nu udvides udover Haraldfeltet, forventer TotalEnergies at kunne øge volumen for CO2-lagring og dermed at kunne etablere en konkurrencedygtig markedsløsning. Samtidig vil etableringen af Co2-lagring komme til at understøtte og udvikle aktiviteterne inden for offshore-industrien, som vil bidrage til både vækst og beskæftigelse.

”TotalEnergies ønsker at tage aktiv del i Danmarks grønne omstilling gennem konkrete projekter. Det er vores ambition at gøre Danmark til et centrum for CO2-lagring i Europa, hvor vi både kan fastholde og skabe mange arbejdspladser her i landet og i den øvrige Nordsø-region”, slutter Martin Rune Pedersen.

FAKTA om CCS i Danmark

  • CCS-teknologien kan bidrage til Danmarks klimaindsats ved at levere en væsentlig reduktionsandel af de cirka 20 millioner tons COsom Danmark skal nedbringe CO2-udledningen med i 2030. Staten vurderer, at CCS har potentiale til at reducere Danmarks udledning med mellem 5-9 millioner tons COom året, fra 2030.
  • Den danske undergrund er særdeles velegnet til at lagre CO2 på grund af dens geologiske egenskaber. Der findes mange steder i den danske undergrund med egnede reservoirs med et forseglende lag af lersten ovenpå.
  • Danmark har en værdifuld infrastruktur i form af rørledninger og Nordsøplatforme, som kan genbruges og tilpasses til at håndtere transport og lagring af CO2.
  • Både FNs klimapanel IPCC og andre eksperter fastslår, at CCS er en afgørende del af de teknologiske løsninger, der skal i spil for at indfri Paris aftalens mål.
  • Der er stort kompetencesammenfald mellem drifts-, service- og vedligeholdelsesopgaver i olie- og gasindustrien, og de opgaver der skal løses i forbindelse med transport og lagring af CO2. Danmark kan udnytte denne viden og kompetencer til CO2-lagring.

Kilde: TotalEnergies

Oversættelse til svensk

Scandinavian Office Solutions tilbyder modersmålsoversættelser til svensk. Vi har leveret kvalitetsoversættelser siden 2011, og vi oversætter gerne din webside, webshop, produktdokumentation etc.

Kontakt os for et tilbud, du bliver glad for!

Scandinavian Office Solutions

www.scandinavianoffice.net

FacebookLinkedInTwitter

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar