Teleselskabet 3 melder sig ind i IT-Branchen

/
/
/

I 3 er der ingen tvivl: Hvis Danmark skal fortsætte med at være verdensførende på digitaliseringsområdet, skal digitalisering og udbygningen af teleinfrastrukturen gå hånd i hånd. For at styrke sin position i de to områder, melder 3 sig nu ind i IT-Branchen.

Ved årsskiftet melder teleselskabet 3 sig ind i Danmarks største interesseorganisation for IT- og televirksomheder: IT-Branchen. Med indmeldingen i brancheforeningen håber 3 bedre at kunne bygge bro mellem tele- og IT-sektoren, som i disse år i stigende grad smelter sammen.

”3 har kæmpestore ambitioner for udbredelsen af lynhurtigt internet til hjemmet via 5G og for udviklingen af mobilforretningen, som bliver stadigt mere digitaliseret. Som televirksomhed kan vi derfor ikke bare se på digitalisering som noget, der sker parallelt med udviklingen på teleområdet. Hos IT-Branchen oplever vi en stor indsigt og forståelse for televirksomhedernes rolle i IT-sektoren. Vi ser derfor IT-Branchen som en stærk partner, der kan hjælpe os med at fremme begge disse områder i balance,“ forklarer Direktør for Consumer Markets i 3 Danmark, Søren Rinnov Østergaard.

Også hos IT-Branchen glæder administrerende direktør Natasha Friis Saxberg sig over 3’s indmeldelse i foreningen:

“Vi er glade for at 3 har valgt at melde sig ind hos os. 3 har tradition for at gøre tingene anderledes og gå imod strømmen i det danske telemarked. Det skaber grobund for nye perspektiver og nye måder at se samspillet mellem digitaliseringen og telebranchen på. Det kan hjælpe os med at finde løsningsmuligheder på branchens udfordringer, som vi kan dyrke og styrke i fællesskab,” siger hun.

Digitalisering af yderområderne, styrkelse af digitale kompetencer og digital omstilling i fokus

I samarbejdet med IT-Branchen ønsker 3 at sætte ind på særligt tre områder: Digitalisering af yderområderne, styrkelse af digitale kompetencer og digital omstilling.

Ift. det første punkt er det for 3 nemlig yderst vigtigt at teleinfrastrukturen kommer helt ud i alle kroge af Danmark, så digitaliseringens potentiale forløses fuldt ud.

Et er dog afgørende: At teleinfrastrukturen og digitaliseringsmuligheder tilbydes i alle dele af landet. Men som følge af det, ønsker 3 at borgernes og virksomhedernes digitale kompetencer også skal løftes, hvis alle skal kunne have gavn af både netværk og digitaliseringsmulighederne. Derfor arbejder både 3 og IT-Branchen på målrettet at sikre alle danskere de nødvendige digitale kompetencer, som er forudsætningen for, at borgere og virksomheder kan bruge mulighederne. Desuden har begge også et ønske om at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft med tekniske kompetencer gennem adgang til uddannelse og digital infrastruktur.

Endelig arbejder både IT-Branchen og 3 også for at fremme digital omstilling af Danmark. Det skal bl.a. ske gennem automatisering og intelligente løsninger til glæde for både det offentlige, erhvervslivet og borgerne.

“IT-Branchen er en meget klar og tydelig stemme for IT- og telesektoren og har stærke relationer til de beslutningstagere, der kan påvirke og forbedre vilkårene for vores kunder og udbredelsen af vores forretning. Vi ser derfor meget frem til at arbejde sammen med IT-Branchen om af fremme digitaliseringen af Danmark,” siger Søren Rinnov Østergaard afslutningsvist.

Kilde: 3


Oversættelse til svensk

Tag Scandinavian Office Solutions med ombord på din salgsrejse. Vi har leveret kvalitetsoversættelser siden 2011, og vi oversætter gerne din webside, webshop, produktnyhed, opdatering til SoMe etc.

Kontakt os for et tilbud, du bliver glad for!

Scandinavian Office Solutions

Oversættelse til svensk

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar