Nyt partnerskab vil forbedre genanvendelse af udtjente bildæk

/
/
/

Internationalt partnerskab vil bane vej for dæk-til-dæk genanvendelse af fyld- og farvestoffet carbon black, der udgør en fjerdedel af materialet i bildæk. Materialet vil også kunne bruges i andre produkter, der i dag indeholder fossilbaseret carbon black.

www.scandinavianoffice.net - oversættelse til svensk

Hvert år bliver der på verdensplan kasseret omkring en milliard bildæk, som mange steder ender på lossepladser, deponier og i forbrændingsanlæg. Alternativt downcycles dækkene til andre formål, fx som fyld i asfalt, underlag til legepladser og atletikbaner eller som gummigranulat i kunstgræsbaner. Sidstnævnte har EU dog for nylig vedtaget at forbyde.

En af barriererne for at gøre gamle bildæk mere genanvendelige er kvaliteten af det black carbon, som alle dæk indeholder, og som udgør en fjerdedel af indholdet i et bildæk.

– Selvom vi i Europa er gode til at nyttiggøre udtjente dæk, er der tale om downcycling, og på verdensplan står vi med et stort affaldsproblem. I dette partnerskab vil vi bane vej for øget cirkularitet ved højne kvaliteten af carbon black fra brugte dæk, så det i endnu højere grad kan bruges som råstof i nye dæk og andre plast- og gummiprodukter, fortæller projektleder Aisha Rafique fra Teknologisk Institut.

Helt konkret er målet at øge andelen af genanvendt carbon black i nye dæk fra de nuværende 10 procent til 40 procent.

Teknologien er klar
Projektet tager udgangspunkt i en ny og patenteret teknologi, der er udviklet af virksomheden Environmental Waste International. Teknologien med navnet Reverse Polymerization udsætter de udtjente dæk for varme og mikrobølger, hvorved de kemiske bindinger i dækket nedbrydes. Resultatet af processen er, at dækket nedbrydes til olie, metal og carbon black, det stof der bidrager til et dæks slidstyrke – og den karakteristiske sorte farve.

Environmental Waste International har udført forsøg i pilotskala, der viser, at genanvendt carbon black fra deres proces er af væsentlig højere kvalitet end den, der kan opnås fra andre metoder som fx klassisk pyrolyse. Dog er kvaliteten endnu ikke høj nok til fuldt ud at leve op til de krav, som dækproducenterne stiller til carbon black. Det har været en central bevæggrund for at samle et bredt partnerskab, der kan udvikle praktisk brugbare løsninger i fællesskab.

Ud over Teknologisk Institut, der skal udvikle oprensnings- og upcycling-metoder til carbon black, og canadiske Environmental Waste International består konsortiet af den danske gummiproducent Kiso A/S, den finske dækproducent Nokian Tyres og danske WindSpace Group, der er leder af projektet.

Genanvendelsesanlæg i Nyborg
Projektet løber frem til 2025, hvor WindSpace Group ApS efter planen opfører anlægget Elysium Nordic i Nyborg. Her skal teknologien Reverse Polymerization bruges til at konvertere udtjente dæk til genanvendt carbon black af høj kvalitet.

– Målet er, at virksomheder som Nokian kan øge andelen af genanvendt carbon black markant i deres fremtidige dæk, og at virksomheder som Kiso A/S kan bruge det i deres mange gummiprodukter til blandt andet vindmølleindustrien, byggeriet og transportsektoren. Det bliver et markant skridt på vejen mod et nyt lukket materialekredsløb, som vi er stolte over at stå i spidsen for, siger CTO Rune Blæsbjerg fra Windspace Group.

Projektetet med navnet ”Development of environmental technologies for circular recycling of carbon black from tire pyrolysis” er støttet af MUDP under Miljøministeriet.

FAKTA:
Fyld- og farvestoffet carbon black – på dansk også kaldet kønrøg – udgør omkring en fjerdedel af materialet i et bildæk, hvor det forbedrer slidstyrke og modstandsdygtighed. Carbon black bruges også i en række andre produkter som fx plastkabinetter, batterier, kabler, transportbånd og som farvestof i tekstiler og coatings.

I Europa indsamles omkring 95 procent af alle udtjente (end-of-life) dæk – svarende til 3,55 mio. ton. Heraf bliver 40 procent brændt til energiudnyttelse, mens 52 procent bliver genanvendt til andre formål, blandt andet produktion af gummigranulat og en mindre del til cement- og asfaltproduktion.

Kilde: ETRMA/ Teknologisk Institut

www.scandinavianoffice.net - oversættelse til svensk


Oversættelse til svensk

Tag Scandinavian Office Solutions med ombord på din salgsrejse. Vi har leveret kvalitetsoversættelser siden 2011, og vi oversætter gerne din webside, webshop, produktnyhed, opdatering til SoMe etc.

Kontakt os for et tilbud, du bliver glad for!

Scandinavian Office Solutions

Oversættelse til svensk

Oversættelse til svensk
Oversættelse til svensk

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar