Nyt digitalt værktøj flytter støj fra varmepumper

/
/
/

Varmepumper bliver nu lettere at placere, så eventuel støj generer naboer mindst muligt. Med et nyt digitalt værktøj udviklet i et samarbejde mellem Energistyrelsen og brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne kan installatører hurtigt vurdere, hvor varmepumpen bedst placeres.

Med et salg af varmepumper der buldrer frem, kommer der flere og flere varmepumper i byerne, hvor afstanden til naboer er mindre. Derfor er det særligt vigtigt, at varmepumper placeres sådan, at risikoen for støj minimeres. Og det bliver nu nemmere med et nyt digitalt værktøj, som Energistyrelsen og TEKNIQ Arbejdsgiverne har lavet. Med den får installatørerne i en app mulighed for at visualisere over for varmepumpekunder, hvilken varmepumpemodel og placering, der egner sig bedst til den pågældende bygning uden at overskride støjgrænserne.

”Selv om langt hovedparten af alle varmepumper installeres uden, at de giver anledning til naboklager, er det noget både bygningsejere og installatører er meget opmærksom på. Ingen ønsker problemer med naboerne, bare fordi man får varmepumpe,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør, TEKNIQ Arbejdsgiverne.

”Vi lancerer nu støjberegneren i vores app, som alle vores medlemsvirksomheder har adgang til. Dermed bliver det nu meget enkelt for installatøren at visualisere over for kunden, hvilken betydning forskellige valg om fx placering og valg af model har for støjudbredelsen” forklarer han.

Værktøjet er blevet til i et samarbejde mellem Energistyrelsen og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Støjberegneren er oprindeligt udviklet af Energistyrelsen og stillet til rådighed på deres hjemmeside sammen med bl.a. relevante data om en lang række varmepumpemodeller.

”I Energistyrelsen stiller vi allerede en lang række værktøjer til rådighed for både borgere og virksomheder. Men vi har en særskilt målsætning om at få værktøjerne ud at virke på andre platforme og hos andre aktører”, siger Stine Leth Rasmussen, vicedirektør i Energistyrelsen”.

”Vi er rigtigt glade for samarbejdet om at gøre støjberegneren lettere at bruge for langt flere installatører, og jeg ser det som et godt eksempel på, hvordan myndigheder og erhvervsliv i samarbejde kan løse udfordringer. Med værktøjet styrker vi rådgivningen af borgerne og forenkler beslutningsprocessen omkring en varmepumpe som erstatning for fx det gamle naturgasfyr”, forklarer hun.

”Et vigtigt element i den nye løsning er, at vi kombinerer flere vigtige værktøjer som det offentlige stiller til rådighed. Ud over støjberegneren trækkes der data fra Energistyrelsens varmepumpeliste, og så indeholder værktøjet også et simpelt dimensioneringsværktøj baseret på statistik om bygningers varmebehov, siger Simon O. Rasmussen.”

Værktøjet er udviklet til den app, der hedder henholdsvis ”TEKNIQ EL” og ”TEKNIQ VVS” med øje for medlemmerne af TEKNIQ Arbejdsgiverne, som tæller langt hovedparten af installatørerne på området.

Kilde: TEKNIQ Arbejdsgiverne


Oversættelse til svensk

Tag Scandinavian Office Solutions med ombord på din salgsrejse. Vi har leveret kvalitetsoversættelser siden 2011, og vi oversætter gerne din webside, webshop, produktnyhed, opdatering til SoMe etc.

Kontakt os for et tilbud, du bliver glad for!

Scandinavian Office Solutions

Oversættelse til svensk

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar