DN kræver fuldt stop for udledning af udenlandsk spildevand i dansk hav

/
/
/

Danmarks Naturfredningsforening vil følge sagen om udledning af norsk oliespildevand helt til dørs og arbejde for at få lukket for al import af udenlandsk industrispildevand til dansk hav.

Klima- og miljøudvalget i Slagelse kommune valgte mandag at udskyde beslutningen om at give en ny tilladelse til, at virksomheden RGS Nordic kan udlede delvist renset industrispildevand fra den norske olieindustri i Agersø Sund syd for Skælskør.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) følger sagen tæt og arbejder målrettet for, at importen og udledningen af udenlandsk industrispildevand til dansk farvand bliver helt stoppet.

– Vi er klar til at klage prompte, hvis kommunen om en måned eller to alligevel vælger at lade RGS Nordic lukke tungmetaller og kemiske stoffer over grænseværdierne ud i sårbart dansk farvand, siger  Maria Reumert Gjerding, præsident i DN

I følge Maria Reumert Gjerding er hele tanken om at lade dansk hav forurene med giftig kemi fra den norske olieindustri absurd.

– Et helt kilo kviksølv bliver hvert år ledt ud i det lille havområde Agersø Sund. Det sker sammen med en lang række andre skadelige tungmetaller og kemiske stoffer. Mange af dem i mængder langt over grænseværdierne. Det må bare ikke fortsætte, lyder det fra Maria Reumert Gjerding, præsident for DN.

RGS Nordic har aldrig kunnet og vil fortsat ikke kunne overholde de fastsatte grænseværdier for en række miljøfarlige stoffer. Hele 17 ud af de 24 miljøskadelige stoffer, som virksomheden behandler, kan ifølge udkastet til en udledningstilladelse ikke overholde miljøkravene til udledningen – uden at det udledte spildevand først bliver fortyndet i en såkaldt blandingszone.

– Bundprøver fra Agersø Sund viser, at der er ophobet store mængder af bl.a. bly, zink, selen, kobber, antracen, cadmium, kviksølv og nikkel i havet. En gang var området omkring Agersø Sund det fineste fiskevand. I dag er fiskene næsten forsvundet, siger Maria Reumert Gjerding, og fortsætter:

– Det der foregår i Agersø Sund burde være dybt, dybt ulovligt, og vi skal ikke finde os i det. Det skal med andre ord stoppes. Nu!

Det er Miljøstyrelsen, der har givet importtilladelse til at sejle det forurenede oliespildevand fra Norge til RGS Nordics anlæg ved Agersø Sund. Og det er Miljøstyrelsen, der har vejledt Slagelse Kommune i forhold til en udledningstilladelse af det delvist rensede spildevand til Agersø Sund. Begge dele stiller dels Kammeradvokaten og jurister på området sig kritiske overfor. Derfor bør miljøministeren nu komme i spil, få ryddet op og stoppet udledningen.

– Jeg vil på det kraftigste opfordre miljøministeren til at få trukket importtilladelserne tilbage og komme helt til bunds i myndighedernes håndtering af den her sag. Det er utilgiveligt, hvis det viser sig, at myndighederne bevist har fortolket lovgivningen på bekostning af havmiljøet. At komme til bunds i den sag er en opgave, som bør ligge øverst på den nye miljøministers bord. Vi kan ikke fortsætte med at bruge vores fælles hav som losseplads, lyder det fra Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening


Oversættelse til svensk

Tag Scandinavian Office Solutions med ombord på din salgsrejse. Vi har leveret kvalitetsoversættelser siden 2011, og vi oversætter gerne din webside, webshop, produktnyhed, opdatering til SoMe etc.

Kontakt os for et tilbud, du bliver glad for!

Scandinavian Office Solutions

Oversættelse til svensk

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar