TUI får reduktionsmål godkendt

/
/
/

TUI bliver det første fritidsflyselskab og krydstogtselskab til at få sine reduktionsmål godkendt af SBTi. Inden 2030 vil rejsekoncernen reducere udledning med 24 procent for fly, mindst 46,2 procent for hoteller og 27,5 procent for krydstogt.

www.scandinavianoffice.net - oversættelse til svensk

TUI har et mål om nuludledning inden 2050 og et stort skridt på den rejse er, at Science Based Targets initiative (SBTi) har godkendt rejsekoncernens reduktionsmål for 2030.

”Nuludledning så hurtigt som muligt er vores vigtigste mål. Alle, der arbejder med TUI skal være forberedte på at forfølge ambitiøse mål og gå sammen med os. Vi ser ikke bæredygtighed som en trussel, men som en mulighed,” siger TUI Groups CEO, Sebastian Ebel blandt andet i forbindelse med lanceringen af TUI’s nye bæredygtighedsagenda.

TUI’s mål for 2030 er at reducere udledning med 24 procent for fly, mindst 46,2 procent for TUI’s egne hoteller og 27,5 procent for krydstogt. Agendaens byggeklodser, ”People, Planet and Progress”, underbygges af femten fokusområder, som skal implementeres på tværs af forretningen.

Bæredygtigt flybrændstof og lavere afgifter

TUI’s fly står for cirka 80 procent af selskabets samlede udledning. Inden 2030, skal udledning fra selskabets fly reduceres med 24 procent sammenlignet med 2019. For at opnå dette, er TUI afhængig af moderne fly samt en forbedring af operationelle aktiviteter som fx optimerede flyruter. TUI vil desuden øge brugen af bæredygtigt flybrændstof ud over de nuværende blandingsforpligtelser, og rejsekoncernen har allerede indgået samarbejdsaftaler for at fremme produktionen og leveringen af bæredygtigt brændstof. TUI Groups CEO, Sebastian Ebel, opfordrer politikere og lufthavne til at skabe incitamenter til mere effektive fly i afgiftsplanerne:

”Højere gebyrer for ældre fly, lavere gebyrer for brug af bæredygtigt brændstof og mere CO2-effektive fly. Det er simple mekanismer til direkte at styrke investeringer i bæredygtighed,” siger Sebastian Ebel.

For selskabets krydstogtoperationer er målet foruden en reducering på 27,5 procent desuden, at kunne tilbyde den første klimaneutrale krydstogtsferie inden 2030. Til forpligtelsen om at reducere udledning fra TUI’s egne hoteller på 46,2 procent, er Sebastian Ebel endnu mere ambitiøs:

”Jeg ser det som et minimum af, hvad vi skal nå. Både hvad angår reduktionsmål og tidshorisont. For eksempel har jeg det personlige mål at reducere udledning fra vores hoteller så langt som muligt til nul så tidligt som i 2030,” siger Sebastian Ebel.

Innovation og socioøkonomiske fremskridt

TUI har allerede lanceret projektet, ”Destination Co-Lab Rhodes”, der skal gøre den græske ferieø, Rhodos, til en global rollemodel for bæredygtig transformation. Et samarbejde mellem TUI, den sydægæiske region og den græske regering, som gør det muligt at bruge Rhodos som feriedestination til at teste nye og innovative løsninger inden for bæredygtighed.

Derudover vil TUI årligt støtte TUI Care Foundation med ti millioner euro, som fortsat skal bruges til at fremme livet for unge mennesker på destinationerne, naturen og lokale samfund.

Kilde:  TUI Danmark A/S


Oversættelse til svensk

Tag Scandinavian Office Solutions med ombord på din salgsrejse. Vi har leveret kvalitetsoversættelser siden 2011, og vi oversætter gerne din webside, webshop, produktnyhed, opdatering til SoMe etc.

Kontakt os for et tilbud, du bliver glad for!

Scandinavian Office Solutions

Oversættelse til svensk

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar