TryghedsGruppen fik et positivt resultat på 47 mio. kr. i første kvartal 2023

/
/
/

Med udgangspunkt i et stærkt kvartalsresultat for Tryg med både et positivt forsik-ringsserviceresultat og investeringsresultat opnåede TryghedsGruppen et positivt resultat på 47 mio. DKK i årets første kvartal. Det er en forbedring i forhold til sidste år, hvor første kvartal gav et negativt resultat på 20 mio. DKK.

www.scandinavianoffice.net - oversættelse til svensk

Ejerskabsandel øges
TryghedsGruppen har et mål om at øge ejerandelen af Tryg til over 50 procent. Da Tryg i øjeblikket har et aktietilbagekøbsprogram, hvor TryghedsGruppen ikke deltager i aktietilbagekøbet, øges TryghedsGruppens ejerandel i Tryg løbende. Ved udgangen af kvartalet var ejerandelen steget til 46,8 procent.


TrygFonden øger uddelingsniveau
TrygFondens uddelinger udgjorde 48 mio. DKK i årets første kvartal. De seneste tre år har rammen for TrygFondens aktiviteter været op til 650 mio. kr. om året. Det vil også være den generelle ramme i 2023. I tillæg hertil har TryghedsGruppens repræsentantskab besluttet at afsætte en supplerende ramme på op til 30 mio. kr. til strategiske regionale initiativer. Midlerne fordeles ligeligt mellem TryghedsGruppens fem regionale råd, som får mulighed for at prioritere et eller flere emner inden for TrygFondens strategi, som de vil sætte særligt fokus på over en flerårig periode.

Med en ramme på op til 680 mio. DKK fastholder TrygFonden dermed et stabilt og højt uddelingsniveau med mulighed for flere tryghedsskabende aktiviteter i 2023.

Kilde: TryghedsGruppen

www.scandinavianoffice.net - oversættelse til svensk


Oversættelse til svensk

Tag Scandinavian Office Solutions med ombord på din salgsrejse. Vi har leveret kvalitetsoversættelser siden 2011, og vi oversætter gerne din webside, webshop, produktnyhed, opdatering til SoMe etc.

Kontakt os for et tilbud, du bliver glad for!

Scandinavian Office Solutions

Oversættelse til svensk

Oversættelse til svensk
Oversættelse til svensk

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar